Den massageteknik som traditionell Thai Massage utgår från introducerades för 2500 år sedan
av en läkare i norra Indien som hette Jivaka Kumar Bhaccha. Denne var kung Bimbisaras personlige läkare och,
i egenskap av god vän till Buddha, även Buddhistmunkarnas läkare.
Kumar Bhaccha omnämns i gamla Pali-texter tillhörade Theravada, de södra grenen av Buddhism
(Sri Lanka, Burma, Laos, Kambodja och Thailand).

Buddhism spreds från Indien till övriga Sydostasien, och däribland Thailand, under 300-talet f.Kr.
Munkarna förmedlade även medicinsk kunskap, där bl.a. massage ingick.
I orienten betraktades sjukdom och ohälsa som en kroppslig/andlig obalans och folk sökte sig till det
lokala templet, där man erbjöds behandling enligt de 4 elementen inom Thai läkekonst:

  • Kostrådgivning (med fokus på diet)
  • Läkande örter (både in- och utvärtes)
  • Andlig vägledning (huvudsakligen meditation och Buddhistiska principer)
  • Thai Massage (vilken utgjorde hörnstenen i den fysiska behandlingen)
Ur ett Buddhistiskt, religiöst, perspektiv är Thai-massage en kombination av två meditationsformer:
  • Meta (meditiation kring begreppen barmhärtighet och godhet)
  • Vipassana (total fokusering på en aktivitet, i detta fall massage av en patient)

När den gamla huvudstaden Ayutthaya år 1766 plundrades och brändes ner av burmeserna, förstördes flera gamla
skrifter som beskrev traditionell massage. Vissa dokument kunde räddas och kort därefter överfördes kunskapen
till de ristade stentavlor som fortfarande kan beskådas inne på Wat Po tempelområde i Bangkok. Just utanför templet finns idag den mest kända skolan för traditionell Thai massage.

Thaimassage använder sig huvudsakligen av stretchning samt tryck längs så kallade energilinjer med inslag av akupressur. Massagen utförs på golvet på tunna madrasser och massören använder inte bara sina händer utan hela kroppen, till exempel underarmar, armbågar, knän och fötter. Man behöver inte vara särskilt stark som thaimassör, eftersom den egna kroppsvikten utnyttjas maximalt. Både massören och den masserade har mjuka kläder på sig så att rörligheten inte hindras. Efter en massagesession brukar den masserade känna sig avslappnad och uppiggad på samma gång. Musklerna känns utstretchade och många upplever en ökad kroppsmedvetenhet.

En variant av den traditionella tryckpunktsmassagen som blivit populär på senare tid innebär
kontinuerlig massage med användande av massageoljor, dock med bibehållen fokus på energilinjerna.
Denna massagevariant går bra att utföra på en vanlig massagebänk.

De inslag av böj-stretch-tryck som förekommer inom Thai massage och som den masserade
mottar mer eller mindre passivt, har givit upphov till den skämtsamma, men samtidigt träffande liknelsen
att Thai massage är som "latmans-yoga".

Thai massage kan ibland te sig kraftfullare än typisk västerländsk massage. Tala om för mig om det är något ställe där Du är speciellt känslig, så anpassar jag programmet därefter. På samma sätt förlänger jag gärna vissa moment i programmet som Du uppskattar.